Układanki lewopółkulowe – dlaczego warto rozwijać lewą półkulę?

Dzieci bez problemu obsługują wszystkie urządzenia elektroniczne, telefony i smartfony, co powoduje, że rozwijają swoją prawą półkulę, lewa półkula odpowiadająca za pisanie, czytanie i mówienie może być wtedy mniej aktywna. Z tego powodu ważne są również takie ćwiczenia i zabawy dla dzieci, które uaktywnią lewą półkulę, należą do nich między innymi układanki lewopółkulowe.

Prawa i lewa półkula – centrum dowodzenia organizmu

Mózg jest podzielony na dwie półkule, każda z nich kontroluje przeciwną stronę ciała oraz przetwarza obraz widziany przez przeciwne oko. Prawa półkula odpowiada między innymi za:

 – wyobraźnię przestrzenną i myślenie abstrakcyjne,

 – reagowanie emocjonalne,

 – zdolność odczytywania mimiki twarzy, tonu głosu oraz mowy ciała.

Lewa półkula to umiejętność:

 – czytania ze zrozumieniem, spontanicznego mówienia i pisania,

 – logicznego wyciągania wniosków i planowania działań,

 – dokonywania obliczeń matematycznych,

 – reagowanie racjonalne.

Dzieci są narażone na nadmierne stymulowanie prawej półkuli poprzez dźwięki i obrazy docierające z ekranu telewizora, tabletu czy smartfona, może to prowadzić do przestymulowania i nadmiernych reakcji emocjonalnych. Układanki lewopółkulowe wspierają rozwój mowy, logicznego myślenia, pisania i dokonywania analizy. Nadmierna stymulacja prawej półkuli może prowadzić do problemów z koncentracją, dzieci często znają teksty piosenek, ale nie rozumieją występujących w nich słów. Pobudzenie lewej półkuli do szybszego rozwoju sprawia, że emocjonalność dziecka staje się mniej dominująca. Jedynie poprzez zrównoważone wspieranie i rozwijanie obu półkul możliwy jest prawidłowy rozwój dziecka. Rozwój prawej półkuli następuje naturalnie w wyniku kontaktu z otoczeniem, ale  przypadku lewej półkuli potrzebna jest dodatkowa pomoc.

Układanki lewopółkulowe – poprawa koncentracji i percepcji wzrokowej

Mając przed sobą układanki lewopółkulowe, dzieci odwzorowują motyw ułożony na szablonie. Do dyspozycji jest wiele elementów o określonych kształtach i wielkościach, dzięki którym można dokładnie odwzorować sekwencję. Patrząc na szablony, trzeba cały czas weryfikować kolory i kształty, wpływa to w dużym stopniu na rozwój koncentracji, poprawia się także percepcja wzrokowa. Dzieci są zmuszone do analizy sytuacji krok po kroku, dzięki czemu ćwiczą lewą półkulę bez wysiłku, podczas zabawy. Zazwyczaj układanki lewopółkulowe są wykorzystywane podczas ćwiczeń z wykorzystaniem:

 – układania wzoru z tablicy,

 – naśladowania sekwencji, dziecko korzysta tylko z określonej ilości elementów niezbędnych do odtworzenia wzoru,

 – kontynuowania sekwencji, początek rozpoczęty przez rodzica powinien być kontynuowany przez dziecko,

 – układania wzoru z pamięci,

 – kategoryzacji elementów ze względu na kolor i wykluczanie ze zbioru części niepasujących do reszty.

Układanki lewopółkulowe są wykorzystywane również w ćwiczeniach dla dzieci, które borykają się z dysleksją, zaburzeniami mowy, problemami z koncentracją i analitycznym myśleniem. Można z nich korzystać w różnych sytuacjach, w poczekalni, podczas jazdy samochodem i w domu. W zależności od modelu składają się z figur geometrycznych, w różnych kolorach albo z rysunków jakichś przedmiotów lub zwierząt. Należy także zwrócić uwagę, aby sekwencje były układane od lewej do prawej strony. Wpływa to na zapamiętanie wzorca obowiązującego również podczas nauki czytania. Układanki lewopółkulowe powinny być wykonane z wytrzymałych materiałów, przetrwają wtedy nawet wyjątkowo intensywne użytkowanie, z reguły są bardzo atrakcyjne wizualnie i dzieci chętnie po nie sięgają.